چهار شنبه 21 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : گردشگری در الموت
لاشه یک رأس کل و بز وحشی در الموت شرقی کشف شد

رئیس اداره محیط زیست شهرستان قزوین:

لاشه یک رأس کل و بز وحشی در الموت شرقی کشف شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین از کشف لاشه یک رأس کل و بز وحشی در الموت شرقی خبر داد.