دو شنبه 30 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : گالوپ
آیا ایرانیان واقعاً بد اخلاق‌اند؟

گزارش؛

آیا ایرانیان واقعاً بد اخلاق‌اند؟

به تازگی گزارشی از یک طرح نظرسنجی از سوی موسسه گالوپ منتشر شده که در آن ایرانیان را عصبانی‌ترین مردم دنیا معرفی کرده است. نتایج این نظرسنجی در روزهای اخیر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های کشور داشته است.