پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : گاز مایع
شرکت عرضه و فروش گاز مایع به دلیل گرانفروشی جریمه شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین:

شرکت عرضه و فروش گاز مایع به دلیل گرانفروشی جریمه شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: شرکت عرضه و فروش گاز مایع در قزوین به پرداخت بیش ازیک میلیارد و 990میلیون ریال جریمه محکوم شد.