پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کولاک شدید
 تمام محورهای مواصلاتی استان مسدود است

رئیس پلیس استان قزوین:

تمام محورهای مواصلاتی استان مسدود است

رئیس پلیس استان قزوین گفت: تمام محورهای مواصلاتی استان قزوین به علت کولاک شدید مسدود است.