سه شبه 1 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : کولاک شدید
 تمام محورهای مواصلاتی استان مسدود است

رئیس پلیس استان قزوین:

تمام محورهای مواصلاتی استان مسدود است

رئیس پلیس استان قزوین گفت: تمام محورهای مواصلاتی استان قزوین به علت کولاک شدید مسدود است.