شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کودک کار و خیابان
60 درصد کودکان کار از اتباع بیگانه هستند/ شناسایی 220 کودک کار

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان قزوین:

60 درصد کودکان کار از اتباع بیگانه هستند/ شناسایی 220 کودک کار

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان قزوین گفت: سال گذشته در استان قزوین 220 کودک کار و خیابان شناسایی شدند؛ که از این تعداد ۱۲۴ کودک و به عبارتی نزدیک به ۶۰ درصد آنها از اتباع خارجی هستند.