شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کودک سرطانی
کمک آگاهانه بزرگترین هدف موسسه "مکس"/ استان قزوین دارای 120 کودک سرطانی است

خیر موسسه مکس مطرح کرد

کمک آگاهانه بزرگترین هدف موسسه "مکس"/ استان قزوین دارای 120 کودک سرطانی است

خیر موسسه کودکان سرطانی استان قزوین گفت: متأسفانه افراط و اسراف بسیاری در زندگی‌ و جشن‌های خود داریم و اگر تجملات را کنار بگذاریم دیگر کودکان سرطانی ما مجبور نخواهند بود برای شیمی درمانی به تهران رفت و آمد کنند.