سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کودشیمیایی فاقد مجوز حمل
کشف بیش از 3 تن کودشیمیایی فاقد مجوز حمل

در شهرستان بوئین زهرا صورت گرفت؛

کشف بیش از 3 تن کودشیمیایی فاقد مجوز حمل

️ فرماندهي انتظامي بوئین زهرا از کشف 3 تن و 800 کیلوگرم کود شیمیایی فاقد مجوز حمل در این شهرستان خبر داد.