پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کود تقلبی
قزوین رتبه اول پایش کودهای تقلبی را در کشور کسب کرد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

قزوین رتبه اول پایش کودهای تقلبی را در کشور کسب کرد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: استان قزوین رتبه اول در پایش کودهای تقلبی را در کشور کسب کرده است.

seperator
 قزوین جزو 8 استان کشور در تولید کلزاست

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

قزوین جزو 8 استان کشور در تولید کلزاست

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: استان قزوین جزء 8 استان کشور در تولید کلزا است که بایستی برای تولید این محصول استراتژیک سرمایه گذاری کرد.