سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کنکور98
همه آنچه داوطلبان کنکور ۹۸ باید برای ثبت نام بدانند

گزارش؛

همه آنچه داوطلبان کنکور ۹۸ باید برای ثبت نام بدانند

ثبت نام کنکور ۹۸ با توجه به تغییراتی در روند برگزاری کنکور نیازمند اطلاعاتی اولیه‌ای است که مهم‌ترین آنها را مرور می‌کنیم.