یکشبه 27 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : کمینه
توده هوای سرد روز شنبه ازقزوین خارج می‌شود

کارشناس هواشناسی :

توده هوای سرد روز شنبه ازقزوین خارج می‌شود

کارشناس هواشناسی خبر داد: از شنبه جوی پایدار همراه با روند تدریجی افزایش دما پیش بینی می‌شود.