یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کمیته چهارجانبه عربی
بيانيه كميته چهارجانبه عربى علیه ایران دروغ و بى‌پايه و اساس است

سخنگوى وزارت امور خارجه:

بيانيه كميته چهارجانبه عربى علیه ایران دروغ و بى‌پايه و اساس است

بهرام قاسمی اتهامات وارد شده به ایران در بيانيه هشتمين نشست كميته وزارتى چهارجانبه عربى را ناشی از توهم و توهين آميز خواند.