جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کل و بز وحشی
لاشه یک رأس کل و بز وحشی در الموت شرقی کشف شد

رئیس اداره محیط زیست شهرستان قزوین:

لاشه یک رأس کل و بز وحشی در الموت شرقی کشف شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین از کشف لاشه یک رأس کل و بز وحشی در الموت شرقی خبر داد.