پنج شنبه 2 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کشور اتریش
زمینه همکاری شهر قزوین و کشور اتریش بسیار گسترده است

شهردار قزوین:

زمینه همکاری شهر قزوین و کشور اتریش بسیار گسترده است

شهردار قزوین گفت: شهر قزوین و کشور اتریش می توانند در حوزه حمل و نقل، گردشگری، دانشگاهی، اکوتوریسم، صنعتی و محیط زیست با یکدیگر همکاری کنند .