جمعه 31 فروردین 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کشمش‌کاران
 نامه 170 نماینده به رئیس‌جمهور درباره مطالبات کشمش‌کاران به نتیجه نرسیده است

نماینده آوج و بوئین زهرا در مجلس:

نامه 170 نماینده به رئیس‌جمهور درباره مطالبات کشمش‌کاران به نتیجه نرسیده است

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس به رئیس جمهور در خصوص پرداخت نشدن مطالبات کشمش‌کاران و عدم کوتاه کردن دست دلالان از محصول کشمش‌کاران تذکر داد.