شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کشتی 2020
میزبانی ایران در رقابت های جهانی کشتی پس از 18 سال

ایران میزبان رقابت های جهانی کشتی آزاد امید در سال 2020

میزبانی ایران در رقابت های جهانی کشتی پس از 18 سال

اتحادیه جهانی کشتی ایران را به عنوان میزبان رقابت های کشتی آزاد زیر 23 سال (امیدهای) جهان در سال 2020 میلادی معرفی کرد.