پنج شنبه 5 اسفند 1395
مشاهده کلمات کلیدی : کرواسی
رأی عجیب به مقام اولی حافظ قطری

در مسابقات قرآن کرواسی؛

رأی عجیب به مقام اولی حافظ قطری

حافظ قرآن قطری با وجود اشتباه خواندن یک کلمه و تکرار همان اشتباه برای بار دوم، توانست رتبه نخست مسابقات حفظ قرآن در کرواسی را کسب کند.