یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کردستان عراق
پروژه تجزیه آمریکایی؛ بنویسید سفارت، بخوانید لانه جاسوسی

طرح تجزیه‌ای که همچنان ادامه دارد؛

پروژه تجزیه آمریکایی؛ بنویسید سفارت، بخوانید لانه جاسوسی

بزرگ ترین کنسولگری آمریکا در جهان به وسعت ۲۰۰ هزار متر مربع در کردستان عراق احداث می‌شود.