جمعه 23 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کتبه
مستندترین سند برای «خلیجی که همیشه فارس است» + تصاویر

ایران زمین؛

مستندترین سند برای «خلیجی که همیشه فارس است» + تصاویر

بنابر نظر کارشناسان باستان شناسی، خط میخی فارسی باستان حک شده بر روی این کتیبه محکم ترین و مستندترین سند تعلق خلیج فارس به ایران است.