دو شنبه 2 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کتای های تاریخی در قزوین
ردپای اسلم بن دیلم قزوینی در کربلا

تنها شهید ایرانی در عاشورا که بود؟

ردپای اسلم بن دیلم قزوینی در کربلا

اسلم بن دیلم قزوینی تنها شهید ایرانی در واقعه روز عاشورا است که ردپای حضور آن در کربلا در بسیاری از کتاب‌های تاریخی وجود دارد.