شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کتابخانه سیار
جانمایی سه ایستگاه سیار مطالعه در قزوین

مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری خبر داد:

جانمایی سه ایستگاه سیار مطالعه در قزوین

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین بیان کرد: برای دسترسی آسان شهروندان به کتاب‌های مفید و تازه‌های نشر، سازمان نسبت به ایجاد سه کتابخانه سیار اقدام کرده که مورد استقبال واقع شده است.