چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کتاب کری
کری; بعد از پیروزی روحانی و انتصاب ظریف خیال‌مان آسوده شد

شادی دولت اوباما از مثلث روحانی، ظریف، صالحی

کری; بعد از پیروزی روحانی و انتصاب ظریف خیال‌مان آسوده شد

پیغام اشتباه است، اسناد هم اشتباه هستند. من ظریف را در مونیخ ملاقات کردم، البته نه به همراه کری و مونیز. ظریف را بار دیگر در آوریل در نیویورک ملاقات کردم.