پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کتاب راه
کتاب جاده ابریشم در گذرگاه سرزمین قزوین منتشر شد

عضو کمیته علمی اجلاس شهرداران جاده ابریشم:

کتاب جاده ابریشم در گذرگاه سرزمین قزوین منتشر شد

عضو کمیته علمی اجلاس جهانی شهرداران جاده ابریشم گفت: کتاب جاده ابریشم در گذرگاه سرزمین قزوین به قلم رسانا حشمتی‌پور، به سفارش شهرداری قزوین ویژه یازدهمین اجلاس شهرداران جاده ابریشم منتشر شد.

seperator
وقتی محسن رضایی برای تمرین شلاق می خورد

برشی از تاریخ

وقتی محسن رضایی برای تمرین شلاق می خورد

محسن رضایی می‌گوید: مطلب دیگری که در کنار رعایت مسائل اطلاعاتی و امنیتی به آن توجه داشتیم، یکی مقاومت در زندان و دوم تمرین برای فریب بازجوهابود.