دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کاهش تورم
افزایش بیکاری هزینه کاهش تورم در کشور است/ استان در مرحله توسعه یافتگی قرار ندارد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین:

افزایش بیکاری هزینه کاهش تورم در کشور است/ استان در مرحله توسعه یافتگی قرار ندارد

دکتر بیت الله اکبری عنوان کرد: تورم امروز کاهش پیدا کرده اما هزینه آن کاهش سطح اشتغال است در صورتی که دولت تا یک میزان خاصی باید در این فضا وارد می‌شد و هزینه بیکاری را افزایش نمی‌داد.

seperator
داغ وعده‌های دولت دل مردم را کباب کرده است/ شعار "کاهش تورم" انقلابی بود علیه مستضعفان

گزارش صبح قزوین از گرانی‌ها و کسادی بازار؛

داغ وعده‌های دولت دل مردم را کباب کرده است/ شعار "کاهش تورم" انقلابی بود علیه مستضعفان

پای درد و دل مردم و مغاز‌ه دارها که نشستیم گلایه‌ها از وعده‌ها دولتی تمامی ندارد؛ مردم از گرانی و کاهش توان خرید خود، مغازه دارها از کمبود مشتری و ماندن جنس‌هایشان در مغازه‌ها می‌گفتند.