دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کانون فرهنگی مساجد
یازدهمین جشنواره قرآنی مدهامتان برگزار می‌شود

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین:

یازدهمین جشنواره قرآنی مدهامتان برگزار می‌شود

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین از برگزاری یازدهمین جشنواره قرانی مدهامّتان خبر داد.

seperator
500برنامه فرهنگی در سطح کانون‌های مساجد برگزار شد

مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد استان قزوین:

500برنامه فرهنگی در سطح کانون‌های مساجد برگزار شد

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین گفت: در تابستان سال جاری نزدیک به 250 برنامه ورزشی و 500 برنامه فرهنگی در سطح کانون‌های مساجد برگزار شد.