جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کانون شکار
بحران محیط زیست در قزوین جدی است/ در روز طبیعت، پیمان آشتی دوباره با طبیعت ببندیم

مدیرعامل کانون "شکار و دوستداران طبیعت" قزوین:

بحران محیط زیست در قزوین جدی است/ در روز طبیعت، پیمان آشتی دوباره با طبیعت ببندیم

مدیرعامل کانون شکار و دوستدار طبیعت قزوین گفت: از روز سیزده فروردین به عنوان روز طبیعت یاد می‌کنیم در حالی که در عمل خلاف نام این روز عمل می‌کنیم؛ برای زود دیر نشدن، بیائیم عهد و پیمانی دوباره با طبیعت خویش ببندیم.

seperator
قزوین از "گردشگری شکار" درآمدزایی کند/ سازمان محیط زیست مظلومانه مورد هجمه‌ مخالفان شکار قرار گرفت

رئیس هیئت مدیره کانون "شکار و دوستداران طبیعت":

قزوین از "گردشگری شکار" درآمدزایی کند/ سازمان محیط زیست مظلومانه مورد هجمه‌ مخالفان شکار قرار گرفت

رئیس هیئت مدیره کانون شکار و دوستداران طبیعت قزوین گفت: امروز سازمان محیط زیست مظلومانه در معرض هجمه‌ انتقادات مخالفان صنعت شکار قرار گرفته است؛ در صورتی که این فضا جوسازی‌های غیرمنطقی است.