دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کانون خیریه مهر باران
تأسیس کانون خیریه «مهر باران» در جهاد دانشگاهی قزوین

مدیر سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی قزوین مطرح کرد

تأسیس کانون خیریه «مهر باران» در جهاد دانشگاهی قزوین

مدیر سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی قزوین گفت: کانون خیریه «مهر باران» با هدف محرومیت‌زدایی از جامعه و ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری در میان دانشگاهیان در جهاد دانشگاهی قزوین تاسیس شد.