یکشبه 30 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کانون خادمیاری
 17 کانون خادمیاری در مساجد استان فعالیت می‌کنند

سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در قزوین:

17 کانون خادمیاری در مساجد استان فعالیت می‌کنند

سرپرست نمایندگی آستان قدس رضوی استان قزوین از تأسیس و فعالیت 17 کانون خادمیاری در این استان خبر داد.

seperator
 37 کانون خادمیاری در مساجد استان فعالیت می‌کند

سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی قزوین:

37 کانون خادمیاری در مساجد استان فعالیت می‌کند

سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی استان قزوین از فعالیت 37 کانون خادمیاری در مساجد استان خبر داد.