یکشبه 28 آبان 1396
مشاهده کلمات کلیدی : کاندیدای پوششی
عاقبت ضربه گیر پوششی!

گزارش؛

عاقبت ضربه گیر پوششی!

اختلاف در کابینه این بار نه در سطح وزرا بلکه به سطوح عالی دولت رسیده است؛ معاون اول با رییس‌جمهور.سرآغاز این اختلاف به دوره پوششی شدن آقای اسحاق جهانگیری برای روحانی در انتخابات اردیبهشت‌ باز می گردد.