شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کاندیدای شورای شهر
اسامی 13 کاندیدای شهرداری تهران اعلام شد

در جمع خبرنگاران؛

اسامی 13 کاندیدای شهرداری تهران اعلام شد

رئیس شورای شهر تهران اسامی 13 کاندیدای نهایی برای تصدی شهرداری تهران را اعلام کرد.