دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کانال مالی
کلاه تازه اروپا برای ایران؛ کانال مالی منهای نفت!

هفت ماه تعزیه، سر قبر خالی SPV؛

کلاه تازه اروپا برای ایران؛ کانال مالی منهای نفت!

پس از گذشت 7 ماه اتلاف وقت و پشت‌هم‌اندازی اروپا، خبر رسیده که سازوکار مالی ادعایی که حتی زمان آغاز به کار آن نیز مشخص نشده است، قرار نیست فروش نفت ایران را پوشش دهد.