پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کانال اروپایی
ظریف; منتظر اروپا نمی‌مانیم/ با شرکای سنتی همکاری می‌کنیم

در سفر به دهلی نو؛

ظریف; منتظر اروپا نمی‌مانیم/ با شرکای سنتی همکاری می‌کنیم

وزیر امورخارجه کشومان گفت: به همکاری با اروپا درباره spv ادامه می‌دهیم، اما منتظر اروپا نمی‌مانیم.