پنج شنبه 2 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کاشت زعفران در قزوین
300 نوع گیاه دارویی در قزوین وجود دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

300 نوع گیاه دارویی در قزوین وجود دارد

رییس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: استان قزوین شرایط مناسبی را برای کشت گیاهان دارویی دارد و هم اکنون بیش از 300 نوع گیاهان دارویی دراین استان وجود دارد.