شنبه 5 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کاریکاور
 کاریکاتور/ دلیل سفر ابتکار به مراکش مشخص شد

بعد از آلودگی های ممتد تهران؛

کاریکاتور/ دلیل سفر ابتکار به مراکش مشخص شد

آلودگی هوای تهران و بی‌وجهی مسئولان واکنش کاریکاتوریست‌های کشورمان را نیز در پی داشت.