شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کارگران معترض
 شهرداری آبیک پاسخگو نیست/ دیوان عدالت اداری در حمایت از ما حکم داد

کارگران معترض شهرستان آبیک:

شهرداری آبیک پاسخگو نیست/ دیوان عدالت اداری در حمایت از ما حکم داد

نگراني از بيان مشكلات كارگران شركت معضل ديگري است كه با آن دست و پنجه نرم مي كنند،ترس از اخراج يا كاركردن در شرايط سخت شركت است.