پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کارگران فرنخ و مه نخ
مطالبات 18 میلیاردی کارگران فرنخ و مه نخ پرداخت می‌شود

رئیس کل دادگستری قزوین:

مطالبات 18 میلیاردی کارگران فرنخ و مه نخ پرداخت می‌شود

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: در راستای حل معضل چندین ساله استان 180 میلیارد ریال مطالبات کارگران فرنخ و مه نخ پرداخت می‌شود.