سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کارگاه‌های غیرمجاز
تخم‌مرغ‌های فاقد مشخصات از سطح بازار جمع‌آوری می‌شود

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین:

تخم‌مرغ‌های فاقد مشخصات از سطح بازار جمع‌آوری می‌شود

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: تخم مرغ‌های عرضه شده درمراکز توزیع که فاقد مشخصات از جمله تاریخ تولید و انقضا باشد توسط دامپزشکی قزوین توقیف و از عرضه آن جلوگیری خواهد شد.