سه شبه 26 دی 1396
مشاهده کلمات کلیدی : کارگاه صنایع دستی
بناهای تاریخی به صنعتگران و هنرمندان قزوینی واگذار می‌شود

به منظور راه‌اندازی کارگاه صنایع دستی؛

بناهای تاریخی به صنعتگران و هنرمندان قزوینی واگذار می‌شود

به منظور راه اندازی کارگاه صنایع دستی بناهای تاریخی به صنعتگران و هنرمندان قزوینی واگذار می‌شود.