پنج شنبه 22 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کارگاه صنایع دستی
بناهای تاریخی به صنعتگران و هنرمندان قزوینی واگذار می‌شود

به منظور راه‌اندازی کارگاه صنایع دستی؛

بناهای تاریخی به صنعتگران و هنرمندان قزوینی واگذار می‌شود

به منظور راه اندازی کارگاه صنایع دستی بناهای تاریخی به صنعتگران و هنرمندان قزوینی واگذار می‌شود.