شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کارشناس بهداشت
عطاری‌ها اجازه فروش هیچ‌گونه محصول دارویی، مکمل و داروهای گیاهی را ندارند/ اماکن و نیروی انتظامی مسئول نظارت هستند

کارشناس مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین:

عطاری‌ها اجازه فروش هیچ‌گونه محصول دارویی، مکمل و داروهای گیاهی را ندارند/ اماکن و نیروی انتظامی مسئول نظارت هستند

کارشناس مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین گفت: عطاری‌ها به هیچ عنوان اجازه فروش سموم شیمیایی مثل قرص برنج و متادون را ندارند و فروش این موارد تخلف است؛ اماکن و نیروی انتظامی مسئول نظارت روی این موارد هستند.

seperator
 2200 کیلوگرم نمک غیرمجاز توسط بازرسان بهداشتی توقیف شد

در شهرستان آبیک؛

2200 کیلوگرم نمک غیرمجاز توسط بازرسان بهداشتی توقیف شد

در شهرستان آبیک 2200 کیلوگرم نمک غیرمجاز توسط بازرسان بهداشتی توقیف شد.