چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کارشناس برنامه کنترل دانشگاه علوم پزشکی قزوین
بیش از ۳۸هزار ایرانی درگیر "اچ آی وی" هستند

کارشناس برنامه کنترل علوم پزشکی قزوین:

بیش از ۳۸هزار ایرانی درگیر "اچ آی وی" هستند

کارشناس برنامه کنترل دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: شناسایی به موقع و درمان افراد مبتلا درگیری سایر افراد با اچ آی وی را کاهش می‌دهد از این رو اقدام نسبت به آزمایش از اهمیت ویژه برخوردار است.