سه شبه 4 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کارشناس امور هنری اداره ارشاد قزوین
حمایت از تولید داخلی، قدرت خرید مردم را افزایش می‌‌دهد

کارشناس امور هنری اداره ارشاد قزوین:

حمایت از تولید داخلی، قدرت خرید مردم را افزایش می‌‌دهد

کارشناس امور هنری اداره ارشاد قزوین بیان کرد: یکی از اهداف مهم جشنواره توجه به توانایی خرید قشر عموم جامعه است و به همین دلیل قیمت البسه موجود در نمایشگاه متوسط است، تا عموم جامعه قدرت خرید البسه ایرانی را داشته باشند.