شنبه 31 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کارآفرین برتر
برادر معاون رئیس جمهور بازداشت شد!

بردار جهانگیری بازداشت شد؛

برادر معاون رئیس جمهور بازداشت شد!

مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری و نایب رییس اتاق بازرگانی تهران بازداشت شد.