شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کار و امور اجتماعی
5 طرح تعاونی در قزوین با اشتغال‌زایی61 نفر افتتاح می‌شود

مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان:

5 طرح تعاونی در قزوین با اشتغال‌زایی61 نفر افتتاح می‌شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین از افتتاح 5 طرح تعاونی در استان قزوین با اشتغال‌زایی61 نفر در هفته تعاون خبر داد.