دو شنبه 29 آبان 1396
مشاهده کلمات کلیدی : کاداستر
عملیات حدنگاری در 100 هزار هکتار از اراضی استان در حال اجراست

مدیر امور اراضی قزوین:

عملیات حدنگاری در 100 هزار هکتار از اراضی استان در حال اجراست

مدیر امور اراضی استان قزوین در حاشیه بازگشایی پاکت‌های چهارمین قرار داد اجرای کاداستر اراضی کشاورزی استان عنوان کرد : کاداستر اراضی کشاورزی در سطح یکصد هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان در حال اجرا است .

seperator
عقد قرارداد بیش از 1.5 میلیون هکتار برای اجرای طرح کاداستر

مدیرکل دفتر مهندسی امور اراضی کشور اعلام کرد:

عقد قرارداد بیش از 1.5 میلیون هکتار برای اجرای طرح کاداستر

مدیرکل دفتر مهندسی امور اراضی کشور بیان کرد: هم اکنون بیش از 1.5 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور در قالب طرح کاداستر عقد قرارداد شده است.