پنج شنبه 22 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : کاخ شفید
کاخ سفید بار دیگر در حمایت از اغتشاشگران بیانیه صادر کرد

دخالت آشکار در امور ایران؛

کاخ سفید بار دیگر در حمایت از اغتشاشگران بیانیه صادر کرد

کاخ سفید یک بار دیگر در دخالتی آشکار در امور داخلی ایران، ضمن حمایت از اغتشاشگران بیانیه‌ای صادر کرد.