جمعه 4 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : چهارانبیا
دعای ندبه در چهار انبیاء از رسانه ملی پخش می‌شود

صبح جمعه در قزوین؛

دعای ندبه در چهار انبیاء از رسانه ملی پخش می‌شود

قرائت دعای ندبه صبح جمعه در چهارانبیاء از رسانه ملی پخش می‌شود.