یکشبه 29 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : چند نرخی
اما و اگرهای قیمت گذاری بنزین/چند نرخی شدن؛ ابزار توسعه عدالت؟

باک‌ها به چه قیمتی پر خواهند شد؟

اما و اگرهای قیمت گذاری بنزین/چند نرخی شدن؛ ابزار توسعه عدالت؟

این روزها گمانه‌های متفاوتی درباره قیمت بنزین مطرح است؛ کارشناسان پیشنهاد دولت برای افزایش ۵۰درصدی و تصمیم احتمالی مجلس برای تثبیت قیمت را مناسب نمی دانند .