شنبه 4 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : چغندرقند
کشت نشایی چغندرقند در 23 هکتار از مزارع استان انجام شد

برای اولین بار در قزوین؛

کشت نشایی چغندرقند در 23 هکتار از مزارع استان انجام شد

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: کشت نشایی چغندر قند در سطح 23 هکتار از مزارع کشاورزی این استان برا ی اولین بار اجرا شد.

seperator
120 هزارتن چغندرقند از مزارع استان برداشت می‌شود

مدیر زراعت جهادکشاورزی قزوین:

120 هزارتن چغندرقند از مزارع استان برداشت می‌شود

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: در سال زراعی جاری بیش از 120 هزار تن چغندر قند از مزارع استان برداشت و تحویل کارخانه شود.

seperator
کشت چغندرقند در 490 هکتار از اراضی کشاورزی آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک:

کشت چغندرقند در 490 هکتار از اراضی کشاورزی آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک از شروع عملیات کشت چغندر قند در سطح 490 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.