یکشبه 29 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : چسن
سرنوشت نفتکش ایرانی؛ انفجار یا غرق شدن؟

گزارش؛

سرنوشت نفتکش ایرانی؛ انفجار یا غرق شدن؟

وزارت اقیانوس ها و شیلات کره جنوبی اعلام کرد، تانکر آسیب دیده ایرانی ممکن است تا یک ماه همچنان شعله ور باشد.