پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : چای‌کاران
تمام مطالبات چای‌کاران قبل از ۱۳ آبان تسویه می‌شود

رئیس سازمان چای کشور:

تمام مطالبات چای‌کاران قبل از ۱۳ آبان تسویه می‌شود

رئیس سازمان چای کشور گفت: با سازمان برنامه‌ و بودجه کشور انجام شده قرار است 38 میلیارد تومان مطالبات چای‌کاران تا ۱۳ آبان ماه تسویه شود.