دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : چاپ ششم
رمان جدید "رضا امیرخانی" در عرض یک هفته به چاپ ششم رسید

در دوره قهر مخاطب با کتاب و کتابخوانی ؛

رمان جدید "رضا امیرخانی" در عرض یک هفته به چاپ ششم رسید

«ر ه ش» تازه‌ترین رمان امیرخانی در عرض یک هفته پس از انتشار به چاپ ششم رسید.